Modelovanie v kocke
Viac

O projekte

Projekt implementácie aplikácie na modelovanie herných procesov je zameraný na vytvorenie jednoduchej, intuitívnej aplikácie ktorá umožní modelovať procesy v hernom svete. Pomocu aplikácie bude možné jednoduchou formou modelovať zvolené procesy pomocou formalizmu Petriflow, postaveného na základe Petriho sietí. Súčasťou aplikácie bude možnosť tvorby Petriho sietí ako základného modelovacieho prvku pri tvorbe procesov. Tieto procesy bude možné dopĺňať o dátové formuláre a role. Práca s týmito objektmi bude podliehať formalizmu Petriflow. Požadovaná aplikácia musí umožňovať používateľovi jednoduché a intuitívne ovládanie s možnosťou využitia implementácie plného rozsahu formalizmu Petriflow. Výstupným prvkov aplikácie bude formát dát vhodný na importovanie do vytvorenej hry v prostredí Unity.

Unity

Podpora tvorby procesov pre herný svet Unity

Responzívny design

Pohodlné modelovanie kdekoľvek a kedykoľvek pomocou tabletu alebo smartfónu. Jedna aplikácia, rovnáke ovládanie, rôzne zariadenia.

PetriFlow

Modelovanie procesom založené na formalizme PetriFlow

Dokumenty

Zápisnice, dokumentácia ....

Zápisnica 15

Zápisnica 14

Zápisnica 13

Zápisnica 12

Zápisnica 11

Zápisnica 10

Zápisnica 9

Zápisnica 8

Zápisnica 7

Zápisnica

Stretnutie 25.10.2017

Zápisnica

Stretnutie 18.10.2017

Zápisnica

Stretnutie 11.10.2017

Zápisnica

Stretnutie 04.10.2017

Zápisnica

Stretnutie 27.09.2017

Ponuka

Ponuka, predstavenie tímu

Vývoj

Vývoj aplikácie.

 • December 2017

  Vývoj prototypu

 • November 2017

  Tvorba špecifikácie systému

 • October 2017

  Výber technológií a nástrojov

  Voľba technológie pre vývoj aplikácie. Výber nástrojov pre vývoj (VCS,TMS). Študovanie zvolených technológií a nástrojov.

 • September 2017

  Prijatie ponuky

  Prijatie ponuky na tému: Implementácia aplikácie na modelovanie herných procesov vo formalizme Petriflow. Kontaktovanie zadávateľov ponuky, Ing Milana Mladoniczkého a prof. RNDr. Gabriela Juhása PhD.


 • Vznik tímu

Tím

Partia FEI-károv, odhodlaná na čokoľvek

Adam Kovár

CEO

juraj

Juraj Kubričan

CTO

Jozef Gönczöl

CIO

Tomáš Michalica

COO

Náš tím je zložený zo štyroch študentov inžinierskeho štúdia, odboru aplikovaná Informatika na fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Spoločne sme spolupracovali na viacerých školských projektoch, vďaka ktorým sa dobre poznáme. Spoločne spolupracujeme aj mimo spoločných projektov, pri tvorbe školských zadaní a úloh. Na základe tejto spolupráce vieme spolu výborne spolupracovať a komunikovať pri riešení problémov. Všetci členovia tímu majú skúsenosti s worflow procesmi, ktoré sme získali v priebehu bakalárskeho štúdia a rozširueme ich v priebehu inžinierskeho štúdia. Členovia nášho tímu sa venujú rôznym technológiam, čo podporuje všestrannosť nášho tímu.